Travel-Cat-Chronicles-Run-Info

 

“มงคลซีเนม่า” และภาพยนตร์ “The Travelling Cat Chronicles” ชวนคนรักแมววิ่งช่วยแมวจรในกิจกรรม “Run for Cats” วิ่งเสมือน VR Run จะเดินหรือวิ่งที่ไหนเมื่อไรก็ได้ สะสมระยะให้ครบ 15 กม. (ไม่จำเป็นต้องวิ่งจบในครั้งเดียว) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยส่งผลการวิ่งที่ได้มาที่ nanarunforcats@gmail.com โดยผลการวิ่งสามารถส่งเป็นภาพถ่ายจากแอปพลิเคชันภาพถ่ายระยะจากนาฬิกา หรือภาพถ่ายงานวิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยส่งผลรวมการวิ่งเข้ามาภายในวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561

 

Travel-Cat-Chronicles-st01

Travel-Cat-Chronicles-st06

Travel-Cat-Chronicles-st07

 

“The Travelling Cat Chronicle ผม แมว และการเดินทางของเรา” เล่าเรื่องราวของ “ซาโตรุ” (โซตะ ฟุคุชิ) เป็นชายหนุ่มอบอุ่น ใจดี และรักสัตว์ เขามีแมวอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า “นานะ” ซึ่งเขาเก็บมาเลี้ยงหลังจากมันประสบอุบัติเหตุ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถเลี้ยงมันได้อีกต่อไป เขาจึงพานานะออกเดินทางเพื่อตามหาบ้านใหม่ให้นานะ หาคนที่เชื่อว่าจะสามารถเลี้ยงดูแมวตัวโปรดของเขาได้อย่างดีแทนเขา ระหว่างเดินทางซาโตรุได้เจอผู้คนมากมาย รวมถึงเพื่อนในสมัยเด็กและรักแรกของเขา ไม่เพียงแค่นั้นความลับที่เขาซ่อนมานานก็เผยออกมาซึ่งอาจทำให้หลายๆ คนหัวใจสลายรวมทั้งเจ้านานะด้วย

 

29 พฤศจิกายน ออกเดินทางไปกับพวกเขาพร้อมกันในโรงภาพยนตร์

 

Travel-Cat-Chronicles-Poster-TH

The Travelling Cat Chronicles ผม แมว และการเดินทางของเรา

The Travelling Cat Chronicles ผม แมว และการเดินทางของเรา

“ซาโตรุ” (โซตะ ฟุคุชิ) เป็นชายหนุ่มอบอุ่น ใจดี และรักสัตว์ เขามีแมวอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า “นานะ” ซึ่งเขาเก็บมาเลี้ยงหลังจากมันประสบอุบัติเหตุ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถเลี้ยงมันได้อีกต่อไป เขาจึงพานานะออกเดินทางเพื่อตามหาบ้านใหม่ให้นานะ หาคนที่เชื่อว่าจะสามารถเลี้ยงดูแมวตัวโปรดของเขาได้อย่างดีแทนเขา ระหว่างเดินทาง...

รายละเอียดภาพยนตร์

Featured News