“สหมงคลฟิล์ม” คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” จาก “กระทรวงวัฒนธรรม”

Saha-Culture-Award-2019-02

 

“คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ” รองประธานกรรมการ “บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด”  ได้เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” จาก “อิทธิพล คุณปลื้ม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมขับเคลื่อนงานทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

เนื่องด้วยทางบริษัทสหมงคลฟิล์มฯ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย รวมทั้งได้บริจาคฟิล์มและวัตถุดิบเกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นจำนวนมากให้กับหอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติมาตลอดระยะเวลาหลายปี

 

โดยในส่วนภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องของ “สหมงคลฟิล์ม” เองยังได้รับการขึ้นทะเบียน “มรดกของชาติ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของบริษัทในฐานะผู้สร้างและผู้มีส่วนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมโสตทัศน์ของไทย อันเป็นการสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูนี้

 

Saha-Culture-Award-2019-01

Saha-Culture-Award-2019-03


Featured News